Endringsledelse

You are here

Inlead Endringsledelse

 

Endringer som gir faktiske gevinster


Virksomheters behov er i stadig endring, og endringer kommer hyppigere enn noen gang. Det er en kunst å sørge for at endringene faktisk gir de ønskede gevinster. Det er menneskelig å være skeptisk til endringer. Forståelse, motivasjon og eierskap er viktige ingredienser for å lykkes.

Inlead har solid kompetanse og lang erfaring i å bistå offentlige og private virksomheter i å identifisere, foreslå og innføre endringer. Inlead har bistått mange av Nordens mest kjente virksomheter. Utfordringene har vært ulike, og driverne kan være ulike, men målet alltid det samme; Økt produktivitet og bedre trivsel gjennom klare og effektive prosesser som passer den spesifikke virksomhet. Inlead har spesielt erfaring med å forbedre ITIL- prosesser, og benytter denne kompetansen i arbeidet med å forbedre og innføre de riktige prosessene for den enkelte virksomhet.

 

Fra teknologifokusert til tjenesteorientert


IT forandrer seg. Tidligere var det de enkelte maskinvare- og programvarekomponentene som sto i fokus. I dag er det IT-tjenestene som står i fokus. Inlead hjelper IT med overgangen fra teknologifokusert til tjenesteorientert.

 

Digitalisering


Mange virksomhetsprosesser kan med fordel digitaliseres og styres bedre ved hjelp av smarte og fleksible IT-løsninger. Inlead hjelper virksomheter med å digitalisere prosesser som øker produktiviteten, reduserer kostnadene og fjerne manuelle oppgaver.