Prosessforbedring

You are here

Inlead Prosessforbedring

 

Optimalisering av virksomhetsprosesser


For å levere i henhold til forventninger og budsjett, må det jobbes strukturert og planmessig. Inlead har solid kompetanse og lang erfaring i å bistå offentlige og private virksomheter i å optimalisere sine virksomhetsprosesser. Utfordringene har vært ulike, og driverne kan være ulike, men målet alltid det samme; Økt produktivitet og bedre trivsel gjennom klare og effektive prosesser som passer virksomheten.

 

IT Service Management


Dagens virksomheter er avhengige av riktige IT-tjenester levert til rett kvalitet. IT-leverandører og IT-avdelinger har blitt IT-tjenesteleverandører. For å evne å levere i henhold til forventninger, og innenfor budsjett, må tjenesteleverandøren jobbe strukturert og planmessig. 

 

Digital Service Management


Verden blir stadig mer digital. Virksomheter, prosesser, arbeidsoppgaver og skjemaer digitaliseres. Det handler om å øke produktiviteten gjennom digitalisering og automatisering, hvor målet er forutsigbar kvalitet på tjenester gjennom forutbestemte og automatiserte prosesser.