Prosjektledelse

You are here

Inlead Prosjektledelse

 

Suksess gjennom struktur og riktig fokus


Prosjektledelse krever et bredt spekter av ferdigheter. I tillegg til å ha et klart bilde av målet, kommunisere godt, skape planen, koordinere og skjema-legge oppgaver, motivere prosjektmedlemmene og håndtere avvik, skal også de økonomiske rammene overholdes.

Både forretningsforståelsen og teknisk forståelse må være på plass. I mange tilfeller kan det være en fordel at prosjektleder ikke tas bort fra sine daglige oppgaver i virksomheten, for å prosjektlede. Inlead trives i prosjektlederrollen, og har solid kompetanse og lang erfaring i å bistå offentlige og private virksomheter i å lede prosjekter trygt i mål, til rett tid og rett kvalitet. Vi har bistått mange av Nordens mest kjente offentlige og private virksomheter med nettopp dette.

Analyse og strategi


Alt kan alltid forbedres. For å kunne levere i henhold til forventninger, og innenfor budsjett, må det jobbes strukturert og planmessig.

Systemimplementering


Systemimplementering handler om mennesker og teknologi. Hvordan kan menneskene jobbe enklere, og mer målrettet ved hjelp av IT-systemer?